Analiza danych

Bądź na bieżąco

Oferujemy:

  • Migrację danych między systemami księgowymi

  • Tworzymy raporty na życzenie klientów

  • Piszemy funkcje SQL oraz wyzwalacze

  • Optymalizacja środowiska baz danych MS SQL

  • Administracja oraz wdrożenie środowiska baz danych MS SQL

  • Wdrażamy rozwiązania Business Intelligence

Start typing and press Enter to search