Comarch ERP Optima

program księgowy dla małych i średnich firm
kh

Księga Handlowa:

 • Umożliwia prowadzenie księgowości kontowej
 • Wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • Stale aktualizowany system w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego
 • Pozwala na tworzenie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) oraz ich wysyłkę do Urzędu Skarbowego.
 • Posiada szereg funkcji automatyzujących pracę min:
 • Schematy Księgowe
 • Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie
 • Generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków

Ewidencja środków trwałych:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.
sr
kadry

Magazyn i Handel

 • wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych,
 • dodanie w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży,
 • prowadzenie wielu magazynów jednocześnie,
 • określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
 • przeprowadzenie inwentaryzacji (zobacz film),
 • prostą produkcję,
 • bezpośrednią integrację z kurierem DPD,
 • obrót opakowaniami kaucjonowanymi,
 • ewidencję wyrobów węglowych,
 • tworzenie deklaracji Intrastat,
 • współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
 • monitorowanie przewozu towarów wrażliwych za pomocą SENT,
 • prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl),
 • współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • współpracę z drukarkami i kasami fiskalnymi, terminalami płatniczymi,  czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Płace i Kadry

 • możliwość definiowania skomplikowanych składników wynagrodzeń,
 • definiowanie czasu oraz planu pracy,
 • integracja z rejestratorem czasu pracy,
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
 • i wiele więcej …..
place

Start typing and press Enter to search