Usługi Księgowe

Bądź na bierząco

Usługi księgowe

TaxProject oferuje kompleksowe usługi z zakresu księgowości. Nasza firma świadczy usługi księgowe zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw, a także dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach naszych usług prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, Księgi Przychodów i Rozchodów, a także rozliczenia Ewidencji Ryczałtu. Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wykazy wartości niematerialnych oraz prawnych, a także rozliczenia podatku VAT, podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) i CIT (dochodowego od osób prawnych). Nasza firma zajmuje się również sporządzaniem i składaniem sprawozdań finansowych, deklaracji do ZUS, GUS, NBP oraz KNF. Z upoważnienia Klienta realizujemy przelewy bankowe oraz reprezentujemy go przed organami podatkowymi (Urząd Skarbowy, ZUS) w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych i kontrolnych. Usługi księgowe oferowane przez biuro TaxProject obejmują również opracowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont. W naszej firmie wyznajemy zasadę, że dobrze i rzetelnie prowadzona księgowość jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa.

 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtu;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, a także wykazu wartości niematerialnych oraz prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych VAT, PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz CIT (podatek dochodowy od osób prawnych);
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie i zdawanie deklaracji podatkowych do ZUS;
 • przygotowywanie i zdawanie sprawozdań do GUS, NBP i KNF;
 • realizacja przelewów bankowych z upoważnienia Klienta;
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (Urząd Skarbowy, ZUS) w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych i kontrolnych;
 • pomoc w czasie kontroli organów podatkowych;
 • przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości;

Obsługa kadrowo-płacowa

Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy następujące usługi w zakresie płac:

 • przygotowywanie list płac,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta,
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik,
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników oraz Klienta (PIT-4R)
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Oferujemy następujące usługi w zakresie kadr:

 • prowadzanie akt personalnych
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Kontroling i Raportowanie

Raportujemy na potrzeby wewnętrzne kadry zarządzającej oraz rad nadzorczych i innych organów nadzorczych.

Oferujemy szeroki zakres usług
obejmujących raportowanie i kontroling, a wśród nich:

 • raportowanie kosztów z podziałem na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • raportowanie przychodów w podziale na miejsce powstania,
 • raportowanie o wyższym stopniu analityki kosztów, przychodów i zysków zgodnie z ustaloną przez Klienta specyfikacją,
 • na życzenie Klienta sporządzamy dowolne raporty zgodzie z dostarczoną specyfikacją.

Start typing and press Enter to search